Khuyến khích dân mình đi ở đợ nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị cao cả?

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/06/25/khuyen-khich-dan-minh-di-o-do-nuoc-ngoai-la-mot-nhiem-vu-chinh-tri-cao-ca/

Khuyến khích dân mình đi ở đợ nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị cao cả?

64993820_2292076980874409_3665908351260164096_n

65550806_2292076990874408_6602530409550970880_n

Anh Phạm Dương Đức Tùng ở Pháp nói: “Hiếm có chính quyền nào trên thế giới luôn khuyến khích dân mình đi ở đợ nước ngoài mà còn xem đó là một nhiệm vụ chính trị cao cả.”

Việt Kiều Lam Anne nói :“Xuất khẩu gạo, cà phê v.v.v…chứ ai đi xuất khẩu người đi làm cu li nô lệ thấy nhục nhã quá chừng.”

Ông Vinh Nguyễn bình luận: “Đây chiến lược của đảng bán thành phần thanh niên nam nữ đi làm nô lệ các nước đem ngoại tệ về nuôi đảng , thứ hai thành phần nòng cốt có thẻ bảo vệ tổ quốc Không còn để chống trả giặc ngoại xâm còn lại trẻ con ông già bà cả việc thực hiện đồng hoá không còn sức chống trả.”

Chị Lê Phương giận dữ: “Dân càng đi nhiều thì chúng càng có nhiều tiền để bỏ túi. Chúng là một lũ giòi bọ.”

Hàng vạn người dân ta đang đi làm cu li dưới danh từ xuất khẩu lao động. Ngày xưa thí mạng dân cho Nga cho Tàu..bây giờ vẩn tiếp tục bán dân..đi ‘giải phóng’ toàn cầu, xuất khẩu luôn cả đỉ điếm, trộm cắp và tội phạm để thoát nghèo.

Nhớ xưa, Đỗ Mười tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam từng nói: “ Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn…” Cho nên, câu hỏi của anh Phạm Dương Đức Tùng rằng “ Hiếm có chính quyền nào trên thế giới luôn khuyến khích dân mình đi ở đợ nước ngoài mà còn xem đó là một nhiệm vụ chính trị cao cả” là một câu hỏi hơi dư thừa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.